PRYWATNY OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Idź do spisu treści

Menu główne:

Profil działalności firmy obejmuje obsługę i doradztwo podmiotów związanych z produkcją rolną a w szczególności indywidualne gospodarstwa rolne,
Oferujemy m.in. usługi w zakresie:
- sporządzanie planów środowiskowo-klimatycznych ( rolnośrodowiskowych)
- sporządzanie planów dla gospodarstw ekologicznych
- wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie
- sporządzanie ekspertyz przyrodniczych
- rozliczanie podatku VAT
- sporządzanie biznesplanów
- wnioski z działań PROW 2014-2020
- prowadzenie obowiązkowych rejestrów w gospodarstwie
Istnieje również możliwość obsługi na miejscu w gospodarstwie.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego